Udzielenie posługi lektoraru

Aktualizacja: w związku z “narodową kwarantanną” (nowym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów związanym z ograniczeniem możliwości poruszania się w dniach 28.12.2020 – 17.01.2021- uroczystość została przełożona).


16 stycznia 2021 roku w kaplicy Misji Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, biskup Marcin Puchała udzieli posługi lektoratu bratu Adamowi Snopkowi. Brat Adam przez rok będzie przygotowywał się do posługi diakona stałego we Wspólnocie Monastycznej Braci i Sióstr Miłosiernej Miłości. 

Lektorat jest pierwszą posługą przyjmowaną przez kandydatów do stanu duchownego i stanowi początek etapu formacji po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez przełożonych. Głównym zadaniem lektora jest odczytywanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Ponadto może przewodniczyć nabożeństwom oraz błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę. Lektor, by mógł dobrze wypełniać swoje obowiązki, powinien rozbudzać w sobie umiłowanie słowa Bożego przez częstą jego lekturę i medytację. Dzięki temu kandydat będzie stawał się coraz doskonalszym uczniem Chrystusa.