Udzielenie posługi akolitatu

10 lipca 2021 roku w kaplicy Misji Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, biskup Marcin Puchała udzieli posługi akolitatu bratu Adamowi Snopkowi. Brat Adam od listopada ubiegłego roku przygotowuje się do posługi diakona stałego we Wspólnocie Monastycznej Braci i Sióstr Miłosiernej Miłości. 

Przyjęcie posługi akolity przez brata Adama uwieńczyło pierwszy etap formacji w drodze do diakonatu stałego. Najbliższe miesiące brat Adam poświęci na przygotowaniu liturgicznym oraz duchowo-intelektualnym przed przyjęciem posługi diakona stałego pod okiem kierownika formacji. 

Nowo wyświęconemu akolicie życzymy wielu łask Ducha Świętego na dalszym etapie formacji.