Synod Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Polsce

Za nami Synod Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Polsce. W tym czasie Synod podjął szereg uchwał mających określić dalszą działalność Kościoła. Synod przyjął m.in. tekst jednolity Statutu Kościoła i zaaprobował tekst Deklaracji Wiary Kościoła, będącej formalnym stanowiskiem Kościoła w kwestiach wiary i moralności. Synod odbył się w nietypowej formie ze względu na sytuację pandemiczną na świecie, jednakże wierzymy, że po ustaniu pandemii będziemy mogli spotkać się w większym gronie wspólnie rozmawiać o przyszłości naszej wspólnoty.

Synod naszego Kościoła podjął również decyzję o rozpoczęciu dialogu ze wspólnotą starokatolicką z Niemiec, pozostającą pod jurysdykcją biskupa Karola Michała Soemera. Strony w konsultacjach dot. teologii, rozumienia sakramentów oraz planu współpracy będą reprezentować biskupi wspólnot wraz z wyznaczonymi do tego osobami. Wierzymy, że dialog pomiędzy naszymi wspólnotami zakończy się owocnie i będziemy mogli wspólnie zaprezentować wypracowane stanowisko naszych Kościołów.

Na czas rozwoju naszej wspólnoty w Polsce Synod podjął decyzję o wyborze formy prawnej działalności Kościoła. Pozwoli to naszej wspólnocie podejmować inicjatywy społeczne które pozwolą zaszczepić w napotkanych przez nas ludziach informację na temat istnienia naszego Kościoła. Żywy przykład ewangelizacji i głoszenia Słowa Bożego przez realną posługę wśród ludzi jest tym, co wyróżnia naszą wspólnotę – chcemy być realną alternatywą dla tych, którzy chcą realizować swoje chrześcijaństwo w małych, rodzinnych wspólnotach. To autentyczny powrót do chrześcijaństwa pierwszego wieku i to jest naszym sztandarem na którym opiera się idea powstania naszego Kościoła.