Sukcesja apostolska

Fakt posiadania sukcesji apostolskiej przez Kościół Chrześcijańskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej wynika z decyzji Synodu Ukraińskiej Apostolskiej Cerkwi Prawosławnej o udzieleniu święceń ks. Marcinowi Puchale – zwierzchnikowi Kościoła Chrześcijańskokatolickiego. Ten dar otrzymany od Kościoła Wschodniego pozwolił na ukonstytuowanie się hierarchii w naszym Kościele i zapewnienie nieprzerwanej sukcesji nauczania i urzędu biskupiego w nowej wspólnocie Kościoła lokalnego jakim niewątpliwie jest nasz Kościół. 

Projekt bez tytułu
15 września 2019, Kijów
Marcin Zdzisław Puchała
Biskup chrześcijańskokatolicki, zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w RP.
15 września 2019, Kijów
Projekt bez tytułu
Projekt bez tytułu (1)
30 sierpnia 2005, Kijów
Stefan (Negrebetsky)
Ukraiński arcybiskup prawosławny, zwierzchnik Ukraińskiego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego.
30 sierpnia 2005, Kijów
Projekt bez tytułu (1)
Projekt bez tytułu (5)
7 czerwca 1992, Kijów
Spyrydon (Babskyj)
Ukraiński biskup prawosławny, biskup Kościoła Prawosławnego Ukrainy (wcześniej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego).
7 czerwca 1992, Kijów
Projekt bez tytułu (5)
Projekt bez tytułu (3)
4 luty 1962, Leningrad
Filaret (Denysenko)
Ukraiński arcybiskup prawosławny, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego Ukrainy (wcześniej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego) w latach 1995-2018. Honorowy patriarcha Ukrainy.
4 luty 1962, Leningrad
Projekt bez tytułu (3)
Projekt bez tytułu (4)
17 listopada 1952, Odessa
Pimen (Izwiekow)
Rosyjski arcybiskup prawosławny, czternasty prawosławny patriarcha Moskwy i całej Rusi.
17 listopada 1952, Odessa
Projekt bez tytułu (4)
Projekt bez tytułu (6)
28 kwietnia 1913, Nowogród
Aleksy (Simanski)
Rosyjski arcybiskup prawosławny, prawosławny patriarcha Moskwy i całej Rusi, zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1945–1970.
28 kwietnia 1913, Nowogród
Projekt bez tytułu (6)
Projekt bez tytułu (7)
10 maja 1890, Trypolis
Grzegorz IV
Prawosławny patriarcha Antiochii w latach 1906–1928.
10 maja 1890, Trypolis
Projekt bez tytułu (7)