Stowarzyszenie Kościoła Chrześcijańskokatolickiego

Wsparcie wszelkich form posługi religijnej Kościoła Chrześcijańskokatolickiego i działalność społeczna na rzecz osób potrzebujących wsparcia – to niektóre z celów Stowarzyszenia Kościoła Chrześcijańskokatolickiego, które zostało powołane do istnienia 11 lipca 2021 roku.

Kościół Chrześcijańskokatolicki od kilkunastu miesięcy działa aktywnie w sferze społecznej, wchodząc w korelacje społeczno-kościelne z lokalną społecznością w miejscach Misji Kościoła. Chcąc sformalizować prawnie działalność społeczną, edukacyjną oraz religijnie, podjęta została decyzja o rejestracji Stowarzyszenia Kościoła Chrześcijańskokatolickiego, którego zadaniem w sferze związanej z działalnością Kościoła jako organizacji jest m.in. przygotowanie bazy merytorycznej i materialnej związanej z działalnością Kościoła w Polsce. Związane z tym jest m.in. powołanie 3-letniego Studium Teologiczno-Biblijnego dla świeckich oraz duchownych (w celu szkolenia w zakresie wiedzy teologicznej i biblijnej osób, które chciałyby w większym stopniu uczestniczyć w służbie Kościoła), uruchomienie Centrum Kościoła Chrześcijańskokatolickiego (miejsca będącego administracyjnym oraz duchowym centrum Kościoła, pozwalającym na organizację rekolekcji, dni skupienia, Liturgii oraz działalności społecznej związanej z pomocą potrzebującym).

Kościół Chrześcijańskokatolicki rozpoczął proces wpisania wspólnoty do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tego czasu działa zgodnie z polskim prawem jako Kościół, w oparciu o ustawę o gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz art. 25 Konstytucji RP.