O Kościele

Kościół Chrześcijańskokatolicki powstał jako odpowiedź na wyzwania pozostawione przez niepodzielony Kościół pierwszego tysiąclecia. Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim, który oddaje cześć Bogu poprzez siedem sakramentów. Jesteśmy Kościołem otwartym na dialog z innymi wspólnotami, “abyśmy byli jedno” (J 17, 21).

Jako Kościół stoimy wiernie na straży prawd objawionych w Piśmie Świętym, postanowień i deklaracji sformułowanych przez Sobory Ekumeniczne w Nicei, Konstantynopolu, Efezie i Chalcedonie. Więcej na temat naszego Kościoła znajdziesz w dokumentach regulujących jego działalność – tj. Statucie Kościoła.

Nasz Kościół posiada własny Mszał z tekstami Liturgii Eucharystycznej oraz formularzami mszalnymi. Mszał został opracowany na podstawie tekstów niezależnych Kościołów w Szwajcarii oraz Holandii. W zakładce Czytelnia udostępniliśmy tekst Liturgii Eucharystycznej ze stałymi częściami Mszy Świętej, który pozwoli nowoprzybyłym bardziej świadomie uczestniczyć w Liturgii.

 1. Nasz Kościół dąży do pełnej komunii ze wszystkimi wierzącymi którzy czczą Ojca w Duchu i prawdzie (J 4, 23), tak jak nauczał Jezus Chrystus. 
 2. Nasze duchowieństwo zgodnie ze wskazaniami pozostawionymi przez Ojców Kościoła pierwotnego, dobrowolnie podejmują decyzję o życiu w celibacie lub zawarciu związku małżeńskiego. Nasz Kościół obstaje przy stanowisku, że narzucanie rygoru w kwestiach dot. celibatu byłoby przeciwstawieniem się Bogu i skłanianiem się ku szatanowi, przed czym przestrzegał św. Paweł – Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. (1 Tm 4,1-3). Wierzymy, że celibat jest wyjątkowym ślubowaniem złożonym Ojcu i winien on wynikać z dobrowolności składającego przyrzeczenie do życia we wstrzemięźliwości.
 3. Nasz Kościół jest zachowuje ustrój episkopalno-synodalny. Oznacza to, że na czele Kościoła stoi biskup który wybierany jest na ten urząd przez świeckich i duchownych członków zgromadzenia Kościoła tj. Synod, by wypełnić słowa Listu do Hebrajczyków – Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. (Hbr 5, 1). 
 4. Na wzór “Mission ouvrière” (Misji robotniczej) nasi duchowni podejmują pracę zawodową. W ten sposób pokazują, że wiara ma swoje miejsce również w pracy. Stanowią Ciało Chrystusa wszędzie tam, gdzie są, nie tylko pełniąc posługę sakramentalną w oratoriach, kaplicach, kościołach.
 5. Nasz Kościół jest Kościołem misyjnym. Głosimy Słowo Boże wszędzie tam, gdzie docierają nasi członkowie. 

Nasz Kościół jest otwarty na wszystkich tych, którzy chcą realizować swoje chrześcijaństwo poprzez sakramenty i misję głoszenia Słowa Bożego w codziennym życiu. W naszym Kościele istnieją trzy drogi przyłączenia się do wspólnoty Kościoła:

 1. poprzez przyjęcie Chrztu Świętego – w przypadku osób które wcześniej nie przyjęły tego sakramentu (lub przyjęły go we wspólnotach które nie uznają chrztu trynitarnego;
 2. poprzez przyjęcie Bierzmowania – w przypadku osób które wcześniej nie przyjęły tego sakramentu (lub przyjęły go we wspólnotach które praktykują konfirmację;
 3. poprzez konwersję – czyli poprzez deklarację i akt zmiany wyznania oraz włączenie do społeczności wiernych Kościoła Chrześcijańskokatolickiego. Więcej o tym jak przebiega konwersja dowiesz się TUTAJ.

Kwestię przynależności do Kościoła Chrześcijańskokatolickiego traktujemy odpowiedzialnie. Nie zgadzamy się na prozelityzm, dlatego każdy kto chce uczestniczyć w życiu Kościoła Chrześcijańskokatolickiego jest informowany o tym jakie warunki musi spełnić, aby w pełni świadomie i odpowiedzialnie móc zostać włączonym do wspólnoty Kościoła.

Nasz Kościół jest otwarty na wszystkich, dlatego zapraszamy Cię do odwiedzenia naszych wspólnot. Jednakże przed przybyciem zapoznaj się z poniższymi informacjami które pozwolą Ci się dobrze przygotować do pierwszej wizyty:

 1. Eucharystia (Komunia Święta) jest zarezerwowana dla ochrzczonych, wyznających wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie i winie. W szczególności, przed przyjęciem Komunii, przystępujący proszony jest o zastanowienie się nad swoim życiem i pogodzenie się z Bogiem przez sakrament spowiedzi (powszechnej (lub jeżeli czuje taką potrzebę – indywidualnej), jeżeli pozostaje w stanie grzechu ciężkiego. Osoby odwiedzające po raz pierwszy nasze Misje i chcące uczestniczyć w Liturgii Eucharystycznej, proszone są o rozmowę z duchownym przed Liturgią, aby omówić sposób przyjmowania Eucharystii (w naszym Kościele Eucharystia udzielana jest pod dwoma postaciami).
 2. Zgodnie z tradycją Kościołów Zachodnich chleb który konsekrujemy to chleb niekwaszony, który składa się z mąki pszennej i wody. Jeśli nie tolerujesz glutenu, porozmawiaj z duchownym, aby poprosić o chleb o niskiej zawartości glutenu lub inną opcję.
 3. Musisz mieć świadomość, że niedzielna Liturgia w naszych wspólnotach lokalnych trwa około 1,5 godziny. 
 4. Jesteśmy „niezależnymi katolikami”. Zdecydowaliśmy się bycie niezależnymi katolikami z kilku względów – odpowiedzi na to dlaczego wybraliśmy tą drogę realizacji chrześcijaństwa znajdziesz w zakładce PYTANIA I ODPOWIEDZI. Jesteśmy katolikami, dlatego że nasz Kościół i jego działalność opiera się na opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności. Zasady te zawarte są w księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz dogmatach i tradycji niepodzielonego Kościoła, które zostały określone na pierwszych siedmiu Soborach Powszechnych. Pomimo zbieżności nazw, nasza wspólnota nie jest powiązana z Kościołem Chrześcijańskokatolickim w Szwajcarii czy Chrześcijańsko-katolickim Kościołem w Niemczech. Nasz Kościół po staniu się samodzielnym wyznaniem posiada własną hierarchię z sukcesją apostolską, co jest gwarantem ważności sprawowanych sakramentów przez duchowieństwo naszego Kościoła.