List pasterski Biskupa-Zwierzchnika Kościoła Chrześcijańskokatolickiego na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Czcigodni Bracia Kapłani,
Drodzy Przedstawiciele Życia Konsekrowanego, 
Siostry i Bracia,

Święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w wielką tajemnicę wiary o Panu Bogu, który wciąż szuka człowieka. Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg z nami”, wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach. Podczas Zwiastowania Maryja usłyszała od Anioła: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35). W czasie uroczystej Eucharystii wyznajemy tę prawdę mówiąc: „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Oto dziś oblicze Kościoła oraz naszych rodzin jaśnieje blaskiem Słowa Wcielonego, prawdziwej światłości narodów – Chrystusa. To Jego blask świeci w ciemnościach i On jest światłem niezwyciężonym, bo rozprasza każdy mrok duszy człowieka, wsłuchuje się w pragnienia jego serca, pomaga mu znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania życia i jest spełnieniem ludzkiego pragnienia szczęścia.

Życzę Wam, aby oblicze każdego i każdej z Was także zajaśniało blaskiem Maleńkiej Miłości. Niech Nowonarodzony Pan odnawia nas i całe nasze życie rodzinne i społeczne. Niech On otwiera nas na światło Miłości z Betlejem, aby rozproszyły się mroki lęku i niezrozumienia. Niech nam wskaże drogi pokoju i braterstwa, wzajemnego zaufania i szczerej bliskości.

Na świętowanie Bożego Narodzenia i cały rok 2021 z serca Wam błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.