Konwersja do Kościoła Chrześcijańskokatolickiego

Konwersją w naszej wspólnocie nazywany jest akt polegający na zmianie dotychczasowego wyznania i przyłączeniu się do Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba, która chce dokonać konwersji w pierwszej kolejności powinna odwiedzić jedną z Misji Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na terenie kraju.

Osoba, która zdecyduje się na oficjalne przyłączenie do Kościoła powinna złożyć pisemną prośbę do proboszcza lub administratora Misji Kościoła o rozpoczęcie katechumenatu – czasu, kiedy poznaje ona Kościół, jego doktrynę oraz liturgię. To wyjątkowy czas który pozwala poznać nasz Kościół i utwierdzić się w tym, czy jest to miejsce dla niej. Ochrzczony katechumen powinien przedłożyć proboszczowi lub administratorowi Misji Kościoła świadectwo Chrztu lub złożyć oświadczenie na piśmie o miejscu i dacie przyjęcia sakramentu.

Nasz Kościół nie określa „sztywnych ram czasowych” trwania katechumenatu. Każdy przypadek jest indywidualny. W przypadku jednej osoby to może być miesiąc zaś w przypadku innej – pół roku. Chłoń naszą wspólnotę swoją obecnością, ubogacaj Liturgię swoją modlitwą – niech katechumenat będzie czasem odrodzenia w Chrystusie.

Uwieńczeniem katechumenatu jest Eucharystia, podczas której katechumen wyznaje publicznie swoją wiarę. Przez to staje się częścią wspólnoty którą będzie tworzył wspólnie z innymi członkami Kościoła.

Konwersja oznacza wystąpienie z dotychczasowego Kościoła katechumena. Informacja o fakcie konwersji wysyłana jest pisemnie do parafii chrztu konwertyty gdzie winna zostać dokonana stosowna adnotacja w księdze chrztów.