O cierpieniu

Rozważanie o cierpieniu. Czym jest cierpienie? Jak je rozumieć? Jakie znaczenie ma cierpienie w zbawczym dziele Chrystusa?

Chrzest Pański

Rozważanie o istocie theosis, deifikacji i wpływie Chrztu Świętego na odrodzenie człowieka w Jezusie Chrystusie.