Biskup Kościoła

Biskup Marcin Puchała – urodzony 12 listopada 1976 roku w Zgierzu.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz Policealnego Studium Techniki Farmaceutycznej w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 90 XX wieku alumn Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Łódzkiej. 

W 2018 roku złożył śluby zakonne. Święcenia diakonatu oraz prezbiteratu otrzymał kolejno 12 stycznia i 2 lutego 2019 roku. 14 września 2019 roku, decyzją Soboru Biskupów Ukraińskiego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego wybrany biskupem dla eparchii polskiej. Święcenia biskupie odbyły się w Kijowie, w Świątyni Katedralnej Objawienia Pańskiego. Konsekratorami nowo wybranego biskupa byli arcybiskup Stefan (Negrebtsky), biskup lwowski i galicyjski Konstantyn oraz biskup boryspolski Siergiej. W lipcu 2020 roku Ukraiński Apostolski Kościół Prawosławny zlikwidował eparchię polską. Decyzją zwierzchnika ukraińskiej cerkwi biskup Puchała został mianowany egzarchą na Polskę. Po konsultacjach powołanego egzarchy z Soborem Biskupów UAKP zaprzestano tworzenia niezależnych prawosławnych struktur w Polsce. W wyniku likwidacji struktur UAKP w Polsce, biskup Puchała dokonał powrotu do katolicyzmu, organizując niezależną wspólnotę chrześcijańskokatolicką z siedzibą główną w Szczycie.

(źródło: wikipedia.pl)

biskup Kościoła
Humilitas - herb

Kontakt:

Kościół Chrześcijańskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej
Szczyt 16, 99-311 Bedlno
e-mail: kontakt@kchk.com.pl
tel.: +48 (79) 499 84 02