O cierpieniu

Rozważanie o cierpieniu. Czym jest cierpienie? Jak je rozumieć? Jakie znaczenie ma cierpienie w zbawczym dziele Chrystusa?

Chrzest Pański

Rozważanie o istocie theosis, deifikacji i wpływie Chrztu Świętego na odrodzenie człowieka w Jezusie Chrystusie.

I Modlitwa Chrześcijan o Miłość

I Modlitwa Chrześcijan o Miłość to międzywyznaniowa inicjatywa będąca odpowiedzią na zło płynące z nienawiści i braku zrozumienia. Chrześcijanie różnych wyznań w tym dniu spotkają się na wspólnej modlitwie o miłość.