Chrzest Pański

Medytacja do słów Ewangelii św. Łukasza – 3;15-16,21-22.