Kościół Chrześcijańskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej

Slide Background
Hasło na miesiąc kwiecień
Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.

3J 1, 11

#Chrystus_zmartwychwstał!
Slide Background
Wspólne życie modlitewne
Życie wspólnotowe Kościoła jest skupione wokół Eucharystii, która stanowi
pokarm i lekarstwo dla duszy.
Slide Background
Sukcesja apostolska
Sukcesja stanowi fundament apostolskości Kościoła

Aktualności

Słowem wstępu...

Witamy Cię na stronie internetowej naszej wspólnoty. Cieszymy się, że możemy Cię tutaj gościć. Wierzymy, że ta strona będzie miejscem gdzie znajdziesz odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania w kwestiach dotyczących Boga i Kościoła..

Kościół Chrześcijańskokatolicki powstał jako odpowiedź na wyzwania pozostawione przez niepodzielony Kościół pierwszego tysiąclecia. Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim, który oddaje cześć Bogu poprzez siedem sakramentów. Jesteśmy Kościołem otwartym na dialog z innymi wspólnotami, “abyśmy byli jedno” (J 17, 21).

Jako Kościół stoimy wiernie na straży prawd objawionych w Piśmie Świętym, postanowień i deklaracji sformułowanych przez Sobory Ekumeniczne w Nicei, Konstantynopolu, Efezie i Chalcedonie. Więcej na temat wiary naszego Kościoła znajdziesz w dokumentach które znajdziesz na naszej stronie.

Tradycja Kościoła

Po wyodrębnieniu się Kościoła Chrześcijańskokatolickiego ze struktur ukraińskiego prawosławia i zorganizowaniu wspólnoty w odrębne wyznanie, Kościół Chrześcijańskokatolicki zaczął nawiązywać kontakty z Kościołami starokatolickimi z Włoch oraz Kanady, które uznają depozyt pierwotnego Kościoła – na wzór Kościołów Starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej.

Unia Utrechcka została utworzona 24 września 1889 roku, jako związek niezależnych starokatolickich Kościołów. Podstawowym dokumentem doktrynalnym wspólnoty starokatolickiej jest ” Deklaracja Utrechcka Biskupów Kościołów Starokatolickich” określająca, że jej sygnatariusze zachowują “wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona została w ekumenicznych symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia”. Deklaracja odrzuca m.in. watykańskie dekrety z 18 lipca 1870 roku o nieomylności i uniwersalności jurysdykcji papieża. Członkowie Unii Utrechckiej zachowują starokościelną zasadę św. Wincentego z Lerynu z 430 r. “Trzymamy się tego co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane”.

Kościół Chrześcijańskokatolicki przyjął dokument doktrynalny wspólnoty “Deklaracja Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w sprawie wiary, tożsamości i nauczania” w którym określone są zasady wiary, wykładnia tożsamości religijnej i administracyjnej Kościoła oraz nauczania.

Odwiedź nasze wspólnoty!

Nasz Kościół jest otwarty na wszystkich, dlatego zapraszamy Cię do odwiedzenia naszych wspólnot. Jednakże przed przybyciem zapoznaj się z poniższymi informacjami które pozwolą Ci się dobrze przygotować do pierwszej wizyty:

Eucharystia (Komunia Święta) jest zarezerwowana dla ochrzczonych, wyznających wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie i winie. W szczególności, przed przyjęciem Komunii, przystępujący proszony jest o zastanowienie się nad swoim życiem i pogodzenie się z Bogiem przez sakrament spowiedzi (powszechnej (lub jeżeli czuje taką potrzebę – indywidualnej), jeżeli pozostaje w stanie grzechu ciężkiego. Osoby odwiedzające po raz pierwszy nasze Misje i chcące uczestniczyć w Liturgii Eucharystycznej, proszone są o rozmowę z duchownym przed Liturgią, aby omówić sposób przyjmowania Eucharystii (w naszym Kościele Eucharystia udzielana jest pod dwoma postaciami).

Zgodnie z tradycją Kościołów Zachodnich chleb który konsekrujemy to chleb niekwaszony, który składa się z mąki pszennej i wody. Jeśli nie tolerujesz glutenu, porozmawiaj z duchownym, aby poprosić o chleb o niskiej zawartości glutenu lub inną opcję.

Musisz mieć świadomość, że niedzielna Liturgia w naszych wspólnotach lokalnych trwa około 1,5 godziny. 

Jesteśmy katolikami którzy czerpią doświadczenie i inspirację ruchu starokatolickiego , dlatego że nasz Kościół i jego działalność opiera się na opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności. Zasady te zawarte są w księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz dogmatach i tradycji niepodzielonego Kościoła, które zostały określone na pierwszych siedmiu Soborach Powszechnych. Pomimo zbieżności nazw, nasza wspólnota nie jest powiązana z Kościołem Chrześcijańskokatolickim w Szwajcarii czy Chrześcijańsko-katolickim Kościołem w Niemczech. Nasz Kościół po staniu się samodzielnym wyznaniem posiada własną hierarchię z sukcesją apostolską, co daje możliwość sprawowania ważnych sakramentów przez duchowieństwo naszego Kościoła. 

AllEscort