Kościół Chrześcijańskokatolicki powstał jako odpowiedź na wyzwania pozostawione przez niepodzielony Kościół pierwszego tysiąclecia. Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim, który oddaje cześć Bogu poprzez siedem sakramentów. Jesteśmy Kościołem otwartym na dialog z innymi wspólnotami, “abyśmy byli jedno” (J 17, 21).

Jako Kościół stoimy wiernie na straży prawd objawionych w Piśmie Świętym, postanowień i deklaracji sformułowanych przez Sobory Ekumeniczne w Nicei, Konstantynopolu, Efezie i Chalcedonie. Więcej na temat naszego Kościoła znajdziesz w dokumentach regulujących jego działalność – tj. Statucie Kościoła.

Nasz Kościół korzysta z tekstów liturgicznych starokatolickich Kościołów zrzeszonych w Unii Utrechckiej. W zakładce Czytelnia udostępniliśmy tekst Liturgii Eucharystycznej ze stałymi częściami Mszy Świętej, który pozwoli nowoprzybyłym bardziej świadomie uczestniczyć w Liturgii.

Nowa strona internetowa

Strona internetowa Kościoła przeszła gruntowną modernizację. Zmiana wizualna ma ułatwić poruszanie się po witrynie a nowy silnik strony pozwolić na szybsze ładowanie treści.

Czytaj dalej >>